Автоматичен механичан филтър

Автоматичен механичан филтър

Автоматично изплакване на филтъра за пречистване на вода от замърсители като седименти, пясък, тръбопроводни утайки и други.