... EcoWater System

... EcoWater Systems се грижи за околната среда на всеки етап от проектирането и производството на своите устройства.

...водата представлява 70% от повърхността на Земята

...водата представлява 70% от повърхността на Земята

... водата поглъща инфрачервените лъчи

... водата поглъща инфрачервените лъчи, придавайки син оттенък на големи повърхности от вода, като езера или океани. Покажи повече

Това е така, защото водата може да абсорбира светлина с дължина на вълната, съответстваща на всички цветове на дъгата, с изключение на синьото. Въпреки това, водата в чашата не изглежда синя. Само ако площта на водата е по-голяма, интензитета на отразената светлина е достатъчно голям, за да се получи синьо изображение за окото. Скрий

... устройствата EcoWater са проектирани

... устройствата EcoWater са проектирани и произведени в Съединените американски щати.

Голяма част от водата

Голяма част от водата, която е съществувала преди милиони години на Земята е все още тук.

... пречистващата система не само

... пречистващата система не само спестява време, но също така намалява разходите за ремонт и подмяна на домакински уред. Също така спестявате до 60% от перилни и почистващи препарати.

... от всичката вода на Земята, почти 97%

... от всичката вода на Земята, почти 97% е солена морска вода. Прясната вода представлява само 3% от водата на Земята. 77% от прясната вода са полярни ледове и планински ледници, 22% са подземни води, а само 1% от общите сладководни ресурси се намира в реки, езера и под формата на пара в атмосферата.

... EcoWater омекотителите

... EcoWater омекотителите и пречистващите системи могат да се управляват дистанционно от всяко място в дома ви.

по-малко от 1% от чешмяната вода

... по-малко от 1% от чешмяната вода се използва за пиене и готвене.

... пречистващата система е устройство 2-в-1

... пречистващата система е устройство 2-в-1, чрез което водата в дома става мека, без отлагания на варовик и без неприятен вкус и миризма на хлор.

... средният разход на вода

... средният разход на вода в домакинствата на глава от населението в България е около 100 литра на ден.
Ние консумираме голямо количество вода във ваната. Къпането с вана консумира около 120-150 литра вода, докато за 10-минутен душ - около 30-40 литра вода.

... Човека може да оцелее 30 дни без храна

... Човека може да оцелее 30 дни без храна, но само 3 без вода.

... при хидроложкия цикъл

... при хидроложкия цикъл (кръговрата на водата в природата), 70% от водата отново ще се изпари, а останалите 30% ще допълнят повърхностните води.

... много високи концентрации на магнезий

... много високи концентрации на магнезий във водата придават горчив вкус.

... омекотената вода не е солена

... омекотената вода не е солена. Съдържанието на натрий в омекотената вода се увеличава, докато концентрацията на хлориди остава непроменена. Соленият вкус се получава чрез комбиниране на натрий и хлориди. Затова омекотената вода не е солена.

Само застоялата вода благоприятства разпространението на бактерии

Само застоялата вода благоприятства разпространението на бактерии.
Водата тече ежедневно през омекотителя, така че не съществува риск от развитие на бактерии.
В случай, че не се използва вода у дома за по-дълъг период от време, например по време на отпуск, специална функция може да бъде активирана в устройството, при която омекотителят се регенерира на всеки няколко дни, за да се предотврати развитието на бактерии. Омекотяването на водата предотвратява растежа на опасни бактерии като Legionella, които се

Чешмяната вода се приема

Чешмяната вода се приема, че е вода, която отговаря на стандартите за питейна вода. Средната твърдостта на чешмяната вода в България е 18 ° немски градуса, така че по-голямата част от българите са се сблъсквали с проблемите, причинени от твърдата вода.

...котленият камък увеличава енергийните разходи
При 1 мм тънък слой от котлен

При 1 мм тънък слой от котлен камък върху топлообменник увеличава потреблението на енергия с около 10%.

... EcoWater Systems се грижи

... EcoWater Systems се грижи за околната среда на всеки етап от проектирането и производството на своите устройства.

... омекотителите за вода на Ecowater

... омекотителите за вода на Ecowater консумират годишно по-малко от 17,5 kWh, което е равно на разноски, по-малко от 2 стотинки на ден.

.. продуктите на EcoWater

... продуктите на EcoWater удължават живота на всички уреди, които са в контакт с водата.

.. ние сме лидер на пазара

... ние сме лидер на пазара на технологичното преработване вода. Високото качество и инвестирането в изследвание и развитие са в основата на EcoWater Systems.

... устройствата на EcoWater се характеризират

... устройствата на EcoWater се характеризират с гаранции и сертификати за качество.

... основателят на компанията

... основателят на компанията, Lynn Lindsay, изобретил първия автоматичен омекотител за вода в света, патентован през 1925 година.

Политика за поверителност и данни на СЗЛ