Еко-отговорност

Еко-отговорност

Самото име на EcoWater показва, че това е компания ангажирана с отговорното изполване на водата - от дизайна до производството на най-ефикасните омекотители на пазара. Отговорността и ангажираността, обаче, на се отнасят само до водата."Eco" е част от името на EcoWater много преди еко-съобразният начин на мислене да стане стандарт.

Благоприятни за природата устройства

 • EcoWater Systems е единственият производител на системи за пречистване на вода, която компенсира въглеродните емисии при продажбата на всяко съоръжение и е сертифицирана като компания с неутрално въздействие върху природата.
  Съоръженията на EcoWater консумират по-малко от 17,5 киловатчаса за година. Което означава, че изразходва окло 0,08 лева на ден.
 • Нашите съоръжения регенерират само когато е необходимо, което означава по-малко изразходвана сол и вода за регенерация.
 • Ние използваме технологията Hydrolink® в нашите съоръжения, което помага да следите количеството консумираната вода в дома, което допринася до съвестното изполване на водата.
 • EcoWater увеличава ефективността и увеличава живота на други домашни уреди в контакт с водата, като бойлери, перални машини, миялни машини, като премахва котления камък.
 • EcoWater Systems е единственият производител на системи за пречистване на вода, която компенсира въглеродните емисии при продажбата на всяко съоръжение и е сертифицирана като компания с неутрално въздействие върху природата .

Здраве и сигурност

 • EcoWater е елиминирал използването на вредни съставки в производнственият процес.
 • При обработката на водата от нашите съоръжения, фитингите, керамиката в банята, тоалетните и душовете са предпазени от отлагащи се вещества и замърсители.
 • Намалената употреба на почистващи и разтварящи химикали допринася за защита на околната среда.

Намаляване, рециклиране, повторно използване

 • EcoWater вярва в единният подход към рециклиране и управление на отпадъците. Това е видно от етапа на проектиране чак до производство и продажби.
 • EcoWater извършва внимателно измерване и контрол на консумираната енергия и на вредните емисии.
 • Усъвършенствана технология, използвана в нашите устройства води до намаляване на потреблението на енергия в домакинствата и удължава живота на домакинските уреди в контакт с водата, което води до по-малък лоши последици от нас в околната среда.
 • EcoWater последователно намалява въздействието на своите заводи върху околната среда, включително и начина на опаковане, доставка и продажби.
 • Водата използвана за производството и тестването на продуктите се използва отново.
Политика за поверителност и данни на СЗЛ