Често задавани въпроси

По-долу ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Ако не сте намерили отговор на вашия въпрос, моля свържете се с нас  или наш оторизиран партньор

Омекотената вода подходяща ли е за пиене?

Можете да пиете омекотена вода. Само повишено внимание трябва да се вземе от тези, които са на диета без сол.
За да се омекоти всеки един немски градус твърдост, ние добавяме около 8.2 мг натрий на 1 литър вода. Хората, които са на диета без сол трябва да я вземат предвид при изчисляване на дневния прием на сол. При пиенето дневно на 3 литра омекотена вода, ние консумираме 344,4 мг натрий, което е еквивалентно на 0,87 г сол. Това е количеството сол, съдържаща се в една филия бял хляб.

Солена ли е омекотената вода?

Съдържанието на натриеви йони в омекотена вода се увеличава, докато концентрацията на хлорни йони остава непроменена.
Соленият вкус е благодарение на комбинирането на натриеви и хлорни йони. Ето защо, омекотена вода, не е солена.

Може ли солта използвана за регенерацията на смолата да е вредна за природата?

Солта използвана при регенерацията на омекотителите не съдържа съставки които са вредни за човешкото здаве или околната среда.
Продуктът е с хигиенен сертификат от Националния институт по хигиена. Освен това, при омекотяване
на водата до минимално равнище, незначително количество сол достига до канализационната система по време на регенерация.

Дали омекотителят предпоставя развитието на бактерии?

Само застояла вода благоприятства разпространението на бактерии. Водата тече ежедневно през омекотителя, така че не съществува риск от развитие на бактерии. В случай, че не се използва вода у дома за по-дълъг период от време, например по време на отпуск, специална функция може да бъде активирана в устройството, при която омекотителят се регенерира на всеки няколко дни, за да се предотврати развитието на бактерии. Омекотяването на водата предотвратява растежа на опасни бактерии като Legionella, които се натрупват при котления камък.

Омекотителя напълно ли премахва калция от водата, който е необходим за човешкото тяло?

Адекватният прием на калций е от съществено значение за човешкото здраве. Въпреки това, частици от калций разтворени във водата за пиене много слабо се абсорбира от човешкото тяло. Съдържащият се калций във водата е съвсем малка част от количеството необходимо на човека. Ролята на водата за осигуряване на калций е напълно минимална.

Чешмяната вода не е ли вече обработена?

Чешмяната вода се приема, че е вода, която отговаря на стандартите за питейна вода. Тя е обработена вода. В България, най-високата допустима обща твърдост за питейната вода е 12 mgeqv/L = 33.6 ° (немски градуса). Тази стойност не е вредно за здравето, но означава, че водата е много твърда, което води до многобройни отлагания по кранове, тоалетни и котлен камък във водопроводната системата. Средната твърдостта на чешмяната вода в България е 18 ° немски градуса, така че по-голямата част от българите са се сблъсквали с проблемите, причинени от твърдата вода.

Котления камък увеличава ли енергийните разходи?

Да. Котленият камък намалява ефективността на котела и негревателния процес в централната система за отопление и битова гореща вода. Отлагане с дебелина 1 мм на повърхността на топлообменник намалява неговата ефективност с около 10%, което води до повишаване на разхода на гориво със същата стойност. Смята се, че увеличението на разходите при експлоатация на отоплителна техника, поради натрупване на котлен камък са средно около 20%.

Възможно ли е да се инсталира омекотител в къща разполагаща със собствена ситема за преработка на отпадните води?

В случай на заустване на водите в битови инсталации за биологично пречистване на отпадъчни води, е препоръчително да се вземат някои предпазни мерки. В такива пречиствателни станции, биологична утайка е благодатна среда за развитие на бактерии, които превръщат седименти в течности. по естествен начин, но също така и поради хлориди от промивките, количеството на бактериите може да бъде твърде намалено. Това може да доведе до намаляване на ефективността на процеса на пречистване на отпадъчните води. За да се предотвратят процесите на биоразграждане, е препоръчително да се използват продукти, които съдържат широк спектър от бактерии. Това е най-ефективният начин да се подпомогне процеса на пречистване на отпадъчните води. Съответно, заустването на изходните води от промивките на омекотителя в пречиствателната станция за битови отпадни води зависи от инструкциите на производителя на пречиствателна станция.

Какво е мека вода?

Водата е универсален разтворител. Когато тя прониква през почвата и скалите тя разтваря и поглъща минерали (предимно калций и магнезий), които по време на загряването на вода допринасят за образуване на котлен камък. Омектитилните системи предлагани от Ecowater, обикновено наричани омекотители, са монтирани на входа на студената вода за цялата къща. Те отстраняват замърсители от водата, които причиняват нейната твърдост, преди водата да примине през водопроводната инсталация и преди да достигне до перални машини, съдомиялни машини и други домакински уреди, които влизат в контакт с вода.

Как мога да пречистя водата от собствения си кладенец?

Водата от собствени водоизточници често не отговаря на стандартите за питейна вода което се дължи на присъствието на големи количества от някои елементи, например желязо, манган или амоняк. Упълномощен наш партньор ще ви помогне да се диагностицира проблема и ще ви посъветва кое устройство може да се използва.

Как работи един омекотител?

Омекотителят има във вътрешността си специална йонообменна смола, която е отрицателно заредена. Йоните, разтворени във водата, причиняващи твърдостта (особено калций и магнезий), са положително заредени. Омекотителят премахва от водата йоните,причиняващи твърдосттта, като ги заменя с натриеви йони, като по този начин се омекотява водата. Такъв обмен на йони се случва милиони пъти по време на целия процес на омекотяване на водата. По време на обмена, йоните, причиняващи твърдостта на водата се отлагат върху смолата. Когато йоннообменният капацитет на смолата е изчерпан (обикновено след няколко дни работа в зависимост от твърдостта и количеството вода), тя автоматично се регенерира. Тогава, вода и солен разтвор (т.нар саламура) преминава през смолата. Включени в соления разтвор натриеви йони се заменат със йоните причиняващи твърдостта на водата, и последните се изхвърлят в канализацията.

EcoWater комбинираните пречистващи системи омекотяват водата и премахват неприятния вкус и миризма на хлор, който често се добавя към чешмяна вода поради своите антибактериални свойства.

Политика за поверителност и данни на СЗЛ