Политика на поверителност и използване на „бисквитки“

Политика на поверителност и използване на „бисквитки“

1. Отнасяме се отговорно към защитата на Вашите лични данни и постъпваме стриктно според принципите на закона за защита на личните данни. Личните данни се събират на Уебсайта www.ecowater.bg (наричан по-долу „Уебсайт“) само до необходимата степен. При никакви обстоятелства събраните данни не се продават.

2. Администратор на Вашите данни е EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. (Еко Уотър Системс Поланд ООД) със седалище в Познан (61-013), ул. Балтицка №6, тел. 61/8743780.

3. Работим въз основа на Вашето съгласие.

4. Винаги имате право на достъп до данните, може да пожелаете поправянето им, премахването им или да наредите ограничаване на обработката им.

5. Също така винаги можете да изразите възражение за обработването на Вашите данни от нас.

6. Винаги можете да оттеглите даденото ви съгласие – във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е извършена въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

7. Също така винаги можете да подадете жалба за нашите процедури пред Председателя на Службата за защита на личните данни.

8. Предоставянето на данни от Ваша страна не произтича от никакви законови задължения, то е доброволно.

9. Всички въпроси, свързани с обработката на Вашите данни от нас, можете да отправите към нашия инспектор за защита на личните данните на адрес: cezary.sadowski@rodo.pl

10.Личните данни, предоставени от Вас във формуляра за контакт на Уебсайта, ще бъдат обработвани единствено с цел да отговорим на Вашето запитване и ще се съхраняват до момента на отговор на Вашия въпрос. Вашите данни, предоставени от Вас единствено с цел получаване на отговор на Вашето запитване, не подлежат на профилиране, т.е. автоматизирана обработка с цел извършване на оценка и определяне на индивидуалните характеристики или нужди на потребителите.

11. Вашите данни ще предадем на нашите Партньори (които имат изключителното право за продажба и поддръжка на нашите устройства) единствено с цел да отговорят на Вашето запитване или съобщение.

12. В сайта могат да се появят линкове към други интернет страници, които действат независимо от Уебсайта и по никакъв начин не се контролират от Уебсайта. Тези сайтове може да притежават собствени политики на поверителността и регламенти, с които препоръчваме внимателно да се запознаете.

13. Като Администратор си запазваме правото да правим промени в политиката на поверителност на сайта, което може да бъде предизвикано от развитието на интернет технологиите, евентуални промени в закона в сферата на защита на личните данни и развитието на Уебсайта. За всички промени ще информираме.

14. Уебсайтът събира по автоматичен начин само информацията, съдържаща се във файловете „бисквитки“.

15. „Бисквитките“ (или наречени още „cookies“) са текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство, напр. на компютъра или в смартфона. Те са предназначени за използване на страниците на Уебсайта. Най-вече съдържат името на интернет страницата, от която произлизат, време за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

16. Субект, поставящ „бисквитки“ на Вашето крайно устройство и получаващ достъп до тях, е операторът на Уебсайта EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. със седалище в Познан, адрес: ул. Балтицка №6.

17. Операторът на Уебсайта използва „бисквитки“ с цел:

а) да пригоди съдържанието на интернет страницата към Вашите индивидуални предпочитания, най-вече тези файлове разпознават Вашето устройството, за да покажат съгласно Вашите предпочитания страницата;

б) да създаде статистика, която помага да се разбере по какъв начин Потребителите на Уебсайта използват интернет страниците, което позволява подобряването на структурата и съдържанието им;

в) да поддържа сесията Ви (след влизане в профила), благодарение на което няма да е нужно на всяка подстраница на Уебсайта отново да вписвате парола и потребителско име.

18. Сайтът използва два основни вида „бисквитки“: „сесийни“ (session cookies) и „постоянни“ (persistent cookies). Сесийните „бисквитки“ са временни файлове, които се съхраняват във Вашето крайно устройство до момента на излизане от профила, напускане на интернет сайта или изключване на софтуера (интернет браузъра). Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на Вашето крайно устройство за определено в параметрите на „бисквитките“ време или до момента на тяхното изтриване от Вас.

19. В Уебсайта се използват следните видове „бисквитки“:

а) „необходими бисквитки“, които дават възможност за ползване на услугите, достъпни на Уебсайта, напр. идентифициращи файлове „бисквитки“, използвани за услуги, изискващи идентификация в рамките на Уебсайта;

б) „бисквитки“, използвани за гарантиране на сигурността, напр. използвани за откриване на злоупотреби в областта на идентификацията в рамките на Уебсайта;

в) „производителни бисквитки“, позволяващи събирането на информация за начина на ползване на интернет страниците на Уебсайта;

г) „функционални бисквитки“, позволяващи „запомнянето“ на избрани от Вас настройки и персонализации на Вашия интерфейс, напр. за избран език или регион, от които сте, размера на шрифта, изглед на интернет страницата и т.н.

20. В много случаи софтуерът, който служи за преглед на интернет страниците (интернет браузър), по подразбиране позволява съхранение на „бисквитки“ във Вашето крайно потребителско устройство. Можете да извършите по всяко време промени в настройката, свързани с „бисквитките“. Тези настройки могат да бъдат променени по специално по такъв начин, че да блокират автоматичното обслужване на „бисквитките“ в настройките на интернет браузъра или да Ви информират всеки път за тяхното поставяне във Вашето устройство. Подробна информация за възможностите и начините за обслужване на „бисквитките“ ще намерите в настройките на софтуера (интернет браузъра).

21. Като Оператор на Уебсайта Ви информираме, че ограничаването на използването на „бисквитки“ може да окаже влияние върху някои от наличните функционалности на интернет страниците на Уебсайта.

22. „Бисквитките“, поставени във Вашето крайно устройство, могат да бъдат използвани също от работещите съвместно с оператора на Уебсайта рекламодатели и партньори.