Политика за поверителност и данни на СЗЛ

 

Всички въпроси, свързани с обработката на вашите данни от нас, могат да бъдат насочени към нашия служител по защита на личните данни - Кжиштоф Дзиемян, на следния адрес: rodo@ecowater.pl

Настоящата Политика на поверителност определя правилата за обработка и защита на личните данни, предоставени от потребителите във връзка с използването от тях на услугите, предлагани от уебсайта на www.ecowater.bg (по-нататък: Уебсайт).

Администраторът на лични данни, съдържащи се в уебсайта, е:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. ul. Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 22 60 500

Грижейки се за сигурността на поверените му лични данни, Администраторът на личните данни (АЛД) действа въз основа на вътрешните процедури и препоръки, съгласно съответните законови разпоредби в областта на защитата на личните данни, и по-специално съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

EcoWater Systems Poland няма да продава на трети страни събрани лични данни, за каквато и да е цел, без вашето изрично съгласие.

АЛД (Администраторът на лични данни) полага специални усилия за запазване на интересите на лицата, за които се отнасят данните, по-специално гарантира, че техните лични данни са:

  • обработвани в съответствие със закона;
  • събирани за конкретни, съответстващи на закона цели и не подлежат на по-нататъшна обработка, несъответстваща на тези цели;
  • теоретично верни и адекватни по отношение на целите, за които се обработват;
  • съхраняват се във форма, която позволява идентифициране на лицата, за които се отнасят, не по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите на обработката.

АЛД изпълнява функции за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:

- чрез доброволно подаване на информация във формулярите с цел:

  • предоставяне на отговор на запитвания на потребители, изпратени посредством формуляра за контакт, съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от GDPR (ОРЗЛД)
  • за изпращане на информация за продукти и услуги, предлагани от АЛД на посочения имейл адрес, ако потребителят е дал съгласието си за това, съгласно чл. 6, ал. 1, буква „a“ от GDPR(ОРЗЛД). Съгласието може да бъде оттеглено чрез кликване в съответния линк в полученото съобщение или да се изпрати такова известие на имейл адреса на АЛД,
  • с цел публикуване на коментари в намиращия се в сайта блог на EcoWater, въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от GDPR (ОРЗЛД). Ако искате да изтриете коментар, трябва да напишете имейл съобщение на адрес: marketing@ecowater.pl
  • осъществяване на обосновани интереси на АЛД в специални случаи съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от GDPR (ОРЗЛД), напр. събиране на дългове.

- чрез събиране на файлове „бисквитки“.

 

При първо посещение в уебсайта потребителят е информиран за използването на файлове „бисквитки“.

Бисквитките, необходими за функционирането на уебсайта, могат да се променят чрез промяна на настройките на браузъра, но трябва да имате предвид, че промяната на настройките може да доведе до неизправно функциониране на уебсайта.

Повече информация за файловете „бисквитки“ е публикувана в раздела „Помощ“ в менюто на уеб браузъра на потребителя.

Потребителите, които след като се запознаят с информацията, публикувана в уебсайта, не искат файловете „бисквитки“ да останат запазени в уеб браузъра на устройствата, трябва да ги изтрият от браузъра си след завършване на посещението си в уебсайта.

В рамките на Уебсайта се използват следните видове файлове „бисквитки“:

  • конфигурационни файлове, т.е. фундаментални за основните функционалности на уебсайта

Получателите на личните данни могат да бъдат органи, институции и субекти, упълномощени по силата на законовите разпоредби, както и субекти, предоставящи услуги на АЛД (напр. правно обслужване, ИТ, маркетинг, счетоводни услуги и други субекти, участващи в изпълнението на поръчаната услуга.

Потребителите имат право да преглеждат данните, обработвани от АЛД в Уебсайта, който те са предоставили. Потребителят също така има право да променя тези данни, да ги прехвърля, да изисква тяхното премахване и да ограничи или спре обработката на личните си данни по всяко време. По всяко време потребителят може също да поиска изтриването на личните си данни от уебсайта.

За да упражни посочени по-горе права, потребителят на Уебсайта трябва да се свърже с АЛД, използвайки същия имейл адрес или телефонен номер, които е предоставил в Уебсайта, като се свърже по имейл адреса на АЛД.

Всеки потребител на уебсайта може да подаде иск в Бюрото за защита на личните данни.

В Уебсайта може да се появят линкове към други уебсайтове, които действат независимо от Уебсайта и не се контролират от Уебсайта по никакъв начин. Тези уебсайтове могат да имат свои собствени политики на поверителност и правилници, които препоръчваме да прочетете внимателно.

АЛД си запазва правото да промени политиката на поверителност в уебсайта, което може да бъде предизвикано от развитието на интернет технологиите, възможни промени в закона в областта на защитата на личните данни и развитието на Уебсайта. Ще информираме потребителите за всички промени по видим и разбираем начин.

Политика за поверителност и данни на СЗЛ