Обезжелезяващият филтър е фабрично оборудван с активен слой от зеолит, който в контакт с наситената с въздух вода, ефективно премахва желязото, мангана и сероводорода - най-често срещаните проблеми с водата от домашните кладенци. Специален инжектор, разположен в корпуса на устройството, премахва нуждата от външни устройства за аерация.

Политика за поверителност и данни на СЗЛ