Сервиз

Ако имате някакъв проблем или въпрос, свързани с нашето устройство, се свържете с Партньорана „Ecowater“, от когото сте направили покупката. Данните за контакт с Партньора на „Ecowater“ ще наметите ТУК.

Преди, обаче, да извикате специалист, опитайте първо следващите предварителни съвети.

Какво да направите, преди да потърсите сервизно обслужване?

Преди да извикате сервизно обслужване проверете:

1. Водата тече ли през устройството?
Настройте екрана на омекотителя да показва текущия поток:

Przeplyw Sk

Отворете докрай произволен кран/чешма от инсталацията, разположен след устройството, и проверете дали устройството ще покаже наличие на воден поток.

2. Адаптерът включен ли е в контакта и има ли ток в електрическата мрежа?

3. Има ли сол в резервоара за солен разтвор и дали няма солни отлагания/вкаменяване на солта

Breaking Salt Bridge Drawing Eng

С цел подаване на заявка за сервизно обслужване можете също да попълните формуляра за връзка. В този случай ще предадем Вашите данни на Партньора на „EcoWater“.

* = задължителни полета

Администратор на подадените от Вас данни е Ecowater Systems Poland Sp. z o.o. (Екоуотър Систем Поланд ООД)

ТУК в Политиката на поверителност ще откриете подробно описание за това, по какъв начин ще обработваме Вашите лични данни, предадени ни посредством формуляра.

Политика за поверителност и данни на СЗЛ